Books
Petru Arcan
Ioan Jeleascov

SGBD - Sisteme de Gestiune a Bazelor de DateAdmPR - Administrarea Protocoalelor de RutareAsTehnolWireless - Asistenţa în Tehnologii Wireless